הורים יקרים,

 

מצ"ב חוזר שכר לימוד ותשלומי הורים תש"פ.

נא אישורכם בספח המצורף.

 

בברכה רבה

הרב מיכאל