הורים יקרים,

 

נא מלאו הצהרה זו עבור כל ילד בנפרד.

 

תודה וברכה רבה,