הורים יקרים,

 

מצ"ב חוזר העשרה תלמוד תורה.

 

שימו לב, הסכומים המופיעים בחוזר יכולים להשתנות במהלך תחילת השנה, בהתאם להנחיות שנקבל ממשרד החינוך בנוגע לרכיב 'שכר לימוד ותשלומי הורים'. אך בכל מקרה, סכום שני רכיבי התשלומים יחדיו - יהיה זהה לתשלום הכולל ששולם עבור תלמיד בשנים הקודמות, לפי החלוקה הבאה -  
כיתות א'-ד': 861 ₪ לחודש.  
כיתות ה'-ו': 871 ₪ לחודש.  
כיתות ז'-ח': 1070 ₪ לחודש.

 

נודה לאישורכם בספח המצורף.

 

בברכה רבה

בית תלמוד תורה דביר